PILOTS GEMEENTEN

Zes pilotgemeenten zijn bereid geweest om samen met het team DATT Werkt! de toolbox uit te proberen. Wij danken daarvoor alle deelnemers!

Om een indruk te krijgen van de sfeer en betrokkenheid van de deelnemers vindt u hier een impressie van de bijeenkomsten in een aantal gemeenten.